Under Construction
30 Temmuz 2013
HER GECE ACIK OTOBUSLE GAZIANTEP TURU
27 Kasım 2012
9. CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN SULEYMAN DEMİREL'DEN OVGUNİL ULUSLAR ARASI EĞİTİM ORGANİZASYONU
Bilgisayara İndir

Bilgisayara İndir

Bilgisayara İndir
GIYASETTİN
YARARLI BİLGİLER
PASAPORT İLE İLGİLİ İŞLEMLER

YENİ PASAPORT CÜZDANI

a) Nüfus cüzdanı,
b) Eski pasaport cüzdanı,
c) Askerlik çağında olanlar için terhis veya tecil belgesi,
d) 2 adet fotoğraf,
e) "isçi kaydı" istendiği takdirde Çalışma Müsaadesi (Arbeitserlaubnis) ve son aylık veya çalışma belgesi

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE MÜSTAKIL PASAPORT TANZİMİ
( Almanya için)

a) Ana ve babanın pasaport ve nüfus cüzdanları,
b) Çocuğun nüfus cüzdanı veya yeni doğanlar için nüfus cüzdanı henüz çıkmamış ise "Geburtsurkunde"
c) Anne ve babanın her ikisinin de Başkonsolosluğa bizzat gelerek beraberce imzalayacakları muvafakatname.
Anne veya babanın biri Başkonsolosluğa gelemiyor ise, bulundukları yer noterinde veya diğer bir Türk Başkonsolosluğunda ya da Türkiye'de tanzim ettirecekleri muvafakatname
1. Adına müstakil pasaport tanzim edilmesi istenen çocuk refakatte kayıtlı ise, pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olan ebeveynin şahsen Başkonsolosluğa gelmesi gerekmektedir.
(ABD için)
Nüfusa kayıtlı çocuklar için müstakil pasaport istenildiği takdirde, Konsolosluk şubesine hitaben yazılmış, çocuğa müstakil pasaport düzenlenmesinin istenildiğini belirten ve her iki eşin imzalarını taşıyan bir dilekçeyle birlikte, çocuğa ait iki adet renkli resim, Konsolosluk şubesinden alınacak "Yeni pasaport formu"nu doldurarak yapılan müracaat yeterli olacaktır.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN EBEVEYNLERINDEN BİRİNE AİT PASAPORT CÜZDANININ REFAKAT HANESİNE KAYDEDİLMESİ
(Almanya için)

a) Çocuğun Nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı çıkmamış çocukların doğum belgeleri. (Geburtsurkunde)
b) Annenin pasaport cüzdanına kayıt talep edildiği takdirde babanın, babanın pasaportuna kayıt halinde, annenin nüfus veya pasaport cüzdanıyla bizzat Başkonsolosluğa gelerek imzalayacağı belge
c) 18 yaşından küçük çocuklar, refakat hanesine kaydedildiklerinde 6 yaşında iseler ebeveyninin pasaport süresi kadar harç alınır. 6 yaşından küçük çocuklar, refakat hanesine kaydedilirken harca tabi değildirler. Dikkat ! 18 yaşından küçüklerin ebeveynlerinden birine ait pasaport cüzdanının refakat hanesine kaydedilmesi için Başkonsolosluğa gelmelerine gerek yoktur. Bunlardan okula gidenler için okul belgesi (Schulbescheinigung) getirilmesi yeterlidir.
(ABD için)
Refakate kaydedilecek yedi yaşından küçük çocuklar için harç alınmamakta olup, iki adet fotoğraf ve çocuk, annenin pasaportuna yazılacak ise babanın, babanın pasaportuna yazılacaksa annenin yazılı izni gerekmektedir. İzin veren ebeveyn, izin dilekçesini ya şahsen Konsolosluk şubesinde imzalayacak, ya da imzasını noterde tastik ettirip, Konsolosluk şubesine verilmek üzere diğer eşe verecektir. Bu işlem için herhangi bir ücret sözkonusu değildir.

KAYIP PASAPORT
(Almanya için)

Yeni pasaport cüzdanı için istenen belgelere ek olarak:
a) Kaybolan pasaport cüzdanına ilişkin bilgiler,
b) Yabancılar Polisinden alınacak "Verlustbescheinigung",
1. 4 adet fotoğraf
2. Nüfus hüviyet cüzdanı
3. Şahsın bizzat başvurusu gereklidir.
Önemli
Kayıptan dolayı yeni pasaport işlemi, her talebe göre ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Yeni pasaport gerektiğinde müracaat sahibinin kayıtlı bulunduğu il valiliğinden sorularak alınacak olumlu cevaba göre düzenlenebilir. Bunun da süresi iki ile üç ay arasında değişmektedir.

POSTA İLE PASAPORT SÜRESİNİN UZATILMASI
(Almanya için)

Başkonsolosluklarda pasaport cüzdanı süresi uzatma (temdit) işlemleri posta ile de yapılmaktadır. Pasaport cüzdanlarını posta ile temdit ettirmek isteyen vatandaşların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
1. Pasaport cüzdanı, süresi dolmadan en az bir ay önce Başkonsolosluğa gönderilmeli ve gerekli harç, Başkonsolosluğun posta hesabına havale edilmelidir. Gecikme durumunda Alman makamları nezdinde güçlüklerle karşılaşabileceği unutulmamalıdır.
2. Pasaport cüzdanının postalandığı zarfın içerisine kesinlikle para veya pul konulmamalı ve pasaportlar taahhütlü olarak gönderilmelidir.
3. 1996 yılı için pasaport cüzdanı temdit harçları aşağıda gösterilmektedir.
Süre 6 ay Harç 18,-DM
Süre 1 yıl Harç 25,-DM
Süre 2 yıl Harç 42,-DM
Süre 3 yıl Harç 59,-DM
Süre 4-5 yıl Harç 83,-DM
Pasaport cüzdanının refakat hanesine kayıtlı bulunan ve temdit işlemi yapıldığı gün 7 yaşını tamamlamış olan her çocuk ayrı harca tabidir. Yedi yaşından küçük çocuklar ise harçtan muaftır.
4. 1-3 adet pasaport cüzdanı için 10.- DM posta ücreti ilave ettikten sonra hesaplanan toplam harç tutari, Başkonsolosluğun hesabına havale edilmelidir. (Örnegin: Pasaport cüzdanında biri 7 yaşından büyük, diğeri 2 yaşında, iki çocuk kayıtlı bulunan vatandaşımız, pasaport cüzdanını 5 yıl temdit ettirmek isterse 83+83+10=176.- DM. havale etmesi gerekir.) Tereddüt edilen durumlarda ve özellikle 19-38 yaş grubundaki erkek vatandaşların, askerlik durumlari ile ilgili konular yönünden pasaport cüzdanlarını postalamadan önce, bağlı bulundukları Başkonsolosluğu telefonla arayarak, posta ile pasaport cüzdanı temditi konusunda bilgi almaları tavsiye olunur.
5. Aşağıdaki dilekçe formunu kesip tam ve okunaklı şekilde doldurduktan sonra, pasaport cüzdanınızla birlikte Başkonsolosluğa postalayınız. Temdit işlemi gerekli harcın Başkonsolosluk hesabına girdiği gün esas alınarak yapılacaktır.

PASAPORT CÜZDANI SÜRESİ UZATMAK İÇİN GÖNDERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Pasaport Sahibinin veya Sahiplerinin
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
Adresi ve Telefon No
Pasaport cüzdanı temdit harcı ve posta ücreti olarak .............DM'yi Başkonsolosluğunuzun posta çeki hesabına havale ettim.
Pasaport cüzdanımın ...... yıl/ay temdit edilmesini rica ederim.
Tarih ve İmza

önceki sayfa
Ardemsoft Eğitim Merkezi